Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rekrutacja na kolejne szkolenie „Training for Short-Term Election Observers”

Rekrutacja na kolejne szkolenie „Training for Short-Term Election Observers”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza osoby zainteresowane obserwacją wyborów na drugą edycję dwudniowego szkolenia: Training for Short-Term Election Observers, poświęconego krótkoterminowej obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE.

Termin szkolenia: 29-30 sierpnia (29 sierpnia – 10.00-18.00, 30 sierpnia ‒ 9.00-15.00)

Miejsce: Siedziba Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Warszawie, ul. Bagatela 10/12, VI piętro

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez doświadczonych obserwatorów misji wyborczych z udziałem pracowników ODIHR/OBWE. Ukończenie szkolenia będzie dodatkowym atutem w przyszłych rekrutacjach do misji ODIHR/OBWE dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w obserwacjach wyborów. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowy program szkolenia w terminie późniejszym.

Udział w szkoleniu oraz materiały dla uczestników są bezpłatne. Fundacja nie zwraca kosztu przejazdu na szkolenie ani noclegu w Warszawie. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane osoby, które:

  • nie posiadają żadnego bądź posiadają niewielkie doświadczenie w obserwacji wyborów (maksymalnie 2 misje krótkoterminowe),
  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • znają jęz. angielski w stopniu zaawansowanym (poziom minimum B2),
  • ukończyły kurs e-learningowy ODIHR dostępny na stronie internetowej http://www.stoelearning.org/ (certyfikat ze szkolenia należy dołączyć do zgłoszenia).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia dostępnego pod adresem: http://www.wybory.solidarityfund.pl/nabor-na-szkolenie-dla-obserwatorow/ oraz o załączenie kopii certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu e-learningowego.

Termin składania zgłoszeń: 10 sierpnia, 2015 do godz.23.59

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia jest obecność na wszystkich zajęciach (29 sierpnia – 10.00-18.00, 30 sierpnia ‒ 9.00-15.00)

Skip to content