Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii

Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii

14 czerwca 2015 r. odbyły się w Mołdawii wybory samorządowe, podczas których frekwencja wyniosła 49%. Wybory były obserwowane przez mołdawskie Stowarzyszenie Promo-LEX, które przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniło wypracowaną wcześniej metodologię monitoringu finansowania kampanii wyborczych o aspekty związane z charakterystyką wyborów samorządowych.

W ramach projektu Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych i samorządowych w latach 2014-2015 Fundacja im. Stefana Batorego przeprowadziła w maju 2015 r. warsztaty  dla obserwatorów i seminarium dla mołdawskich władz wykonawczych poświęcone konsultacji przewodnika stosowania przepisów prawa w wypadku naruszeń kodeksu wyborczego w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.

Podczas warsztatów omówiono przygotowaną przez ekspertów Promo-LEX analizę Ustawy nr 36 dotyczącej zasad finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Analiza dostępna jest w języku rumuńskim i zawiera 15 rekomendacji w zakresie planowanych zmian legislacyjnych.

W obu spotkaniach wzięło udział 42 uczestników – w tym m.in. pracownicy Biura Prokuratora Generalnego (przedstawiciel GRECO), Generalnego Inspektoratu Policji, Centrum Ustawicznego Kształcenia Wyborczego, CKW, organizacji społecznych, mediów i grantodawców.

IMG 6942

fot. Promo-LEX

W spotkaniach uczestniczyli także eksperci Fundacji Batorego (Adam Sawicki) i International Foundation For Electoral Sytems (Magnus Ohman), którzy przedstawili doświadczenia zagraniczne (Polska, Rumunia, Gruzja) dotyczące stosowania przepisów prawa w sytuacji naruszenia kodeksu wyborczego w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.

Bazując na wypracowanej w ramach projektu metodologii Stowarzyszenie Promo-LEX opublikowało 3 raporty cząstkowe z monitoringu:

RAPORT Nr 1 (3-29 kwietnia 2015)
http://www.promolex.md/upload/publications/en/doc_1430749348.pdf

RAPORT Nr 2 (30 kwietnia – 20 maja 2015)
http://www.promolex.md/upload/publications/en/doc_1432537696.pdf

RAPORT Nr 3 (21 maja – 10 czerwca 2015)
http://www.promolex.md/upload/publications/en/doc_1434303854.pdf

IMG 6923

 fot. Promo-LEX

Wciąż czekamy na publikację Przewodnika dla mołdawskich władz wykonawczych, który nadal konsultowany jest z mołdawskim Generalnym Inspektoratem Policji, oraz na ostateczny raport z monitoringu kampanii wyborczej, który ukaże się dopiero po rozstrzygnięciu II tury wyborów samorządowych zaplanowanej na 28 czerwca 2015 r.


Tekst: Jan Walc, koordynator projektu

 Projekt Fundacji im. Stefana Batorego był współfinansowany z programu „Wsparcie Demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Skip to content