Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Mieszkańcy tadżyckich wsi rozmawiają o lokalnych problemach

Mieszkańcy tadżyckich wsi rozmawiają o lokalnych problemach

fedTD2

fot. Malika Boimuradowa i Gulnora Suwonkulowa

W ramach projektu „Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” odbyły się spotkania z przedstawicielkami i przedstawicielami Klubów Kobiet i Komitetów Mahalli (władza lokalna) w 10 wsiach wilajetu chatlońskiego (Tadżykistan): Huszwacht, Komsomoł, Mopr, Proletar, Fidokor, Todżikobod, Zarnisor, Mehnatobod, Sarihawz-1 i Saripuli 2. Projekt realizują wspólnie Fundacja Edukacja dla Demokracji i tadżycka organizacja Association of Scientific and Technical Intelligentsia of Tajikistan (ASTI).

Celem spotkań było ustalenie potrzeb każdej z 10 wsi biorących udział w projekcie przy użyciu metody PRA – Participatory Rural Appraisal, pozwalającej na szybkie, zorientowane na mieszkańców, planowanie rozwoju obszarów wiejskich. Metoda PRA pozwala ocenić: jakie problemy mają mieszkańcy danego obszaru? jakie szanse i możliwości rozwoju jednostki terytorialnej widzą mieszkańcy? jakie projekty mogą i chcieliby realizować? jakiego wsparcia zewnętrznego potrzebują? PRA pozwala włączyć w proces możliwie dużą liczbę uczestników spotkania oraz przynosi wymierne rezultaty.

 fedTD3

 fot. Malika Boimuradowa i Gulnora Suwonkulowa

Spotkania prowadziła Malika Boymuradowa, tadżycka koordynatorka projektu i trenerka ASTI z 15-letnim stażem pracy. Trenerce towarzyszyła asystentka Gulnora Suwonkulowa, która miała za zadanie przeprowadzić indywidualne wywiady z minimum 10-cioma mieszkańcami wsi na temat problemów wsi, które stanowią część metody i pozwalają zobiektywizować proces.

fed          ASTI

Projekt „Społeczne inicjatywy lokalne kluczem do rozwoju tadżyckich wsi” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content