Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Rada Fundacji Solidarności Międzynarodowej powołała Krzysztofa Stanowskiego na Prezesa Zarządu Fundacji

Rada Fundacji Solidarności Międzynarodowej powołała Krzysztofa Stanowskiego na Prezesa Zarządu Fundacji

W dniu 15 czerwca 2015 r. w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rada Fundacji, której przewodniczył Podsekretarz Stanu MSZ Konrad Pawlik, dokonała wyboru i powołała Krzysztofa Stanowskiego na Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

W grudniu 2014 r. Rada w drodze uchwały postanowiła, że od roku 2015 kandydaci na Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej będą wyłaniani w drodze konkursu. Podjęto decyzję, aby otwarty konkurs w celu wyłonienia kandydatów na Prezesa Zarządu Fundacji, spośród których Rada FSM wybierze Prezesa Zarządu, odbył się w ciągu pół roku od posiedzenia Rady. Organizację konkursu Rada powierzyła Przewodniczącemu Rady FSM. W kwietniu 2015 r. na posiedzeniu Rada przyjęła kryteria wyboru kandydatów i Regulamin Konkursu. Konkurs został ogłoszony w dniu 30 kwietnia br. Termin na nadsyłanie zgłoszeń trwał do 29 maja br.

Prezes

na zdjęciu: Krzysztof Stanowski, Prezes FSM

Skip to content