Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Armenia > Wyniki zapytania ofertowego ARMENIA (Z-15)

Wyniki zapytania ofertowego ARMENIA (Z-15)

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Armenii (Z-15) w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP złożono 8 ofert na łączną kwotę dofinansowania 735 376 zł. 

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej 7 złożonych w terminie ofert zgodnie z etapami pracy Komisji Grantowej zapytania ofertowego opisanymi w pkt. 4. Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2015) oraz w oparciu o kryteria określone w decyzji Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i wymienione w Opisie zapytania ofertowego Z-15 (zasady uczestnictwa).

W dniu 29 maja 2015 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 1 oferty.

Kolejność ofert zgodnie z liczbą punktów przyznaną przez Komisję Grantową:

 

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wynikach zapytania ofertowego przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

 

 

Skip to content