Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > 5 dni, 25 organizacji, jeden cel: WOLONTARIAT!

5 dni, 25 organizacji, jeden cel: WOLONTARIAT!

Pod koniec kwietnia w Narodowym Centrum Doskonalenia Bibliotekarzy w Kiszyniowie odbyło się szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w ramach projektu „Wolontariat na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO we współpracy z mołdawską organizacją Tinerii pentru dreptul la viata – TDV.

Podczas 5 dni szkolenia przedstawiciele NGO oraz instytucji publicznych z całej Mołdawii poszerzyli swoje kompetencje z zakresu współpracy z wolontariuszami, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
– różne rodzaje wolontariatu i korzyści dla organizacji wynikające ze współpracy z wolontariuszami,
– program Erasmus+ jako przykład wolontariatu międzynarodowego – jak starać się o akredytację?
– cykl współpracy z wolontariuszem – od planowania przez rekrutację, szkolenie, delegowanie zadań, na ewaluacji kończąc,
– projektowanie indywidualnego planu wolontariatu – wzajemne poszukiwanie inspiracji i dzielenie się pomysłami
– różnice pomiędzy wolontariatem lokalnym a międzynarodowym, co wolontariat może zmienić?

   

Szkolenie to pierwszy krok, jaki podjęli uczestnicy i uczestniczki w celu profesjonalizacji swojej współpracy z wolontariuszami. Drugi to wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – poprzez aktywne wzięcie udziału w odbywającej się obecnie Karawanie i Tygodniu Wolontariatu. Wydarzenia te mają skalę ogólnokrajową, w czasie ich trwania idea wolontariatu promowana jest przez samych wolontariuszy i organizowane przez nich wydarzenia. Wszystko to odbywa się pod okiem wyszkolonych koordynatorów, którzy we wrześniu odwiedzą Polskę w ramach wizyty studyjnej i poobserwują jak współpraca z wolontariuszami wygląda w naszym kraju.

autor: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt „Wolontariat na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content