Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – UKRAINA (RS-15)

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – UKRAINA (RS-15)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Ukrainy.

 

Zapytanie ofertowe RS-15 dotyczy dwóch następujących obszarów tematycznych:

I. Wsparcie reformy samorządowej na Ukrainie, poprzez projekty dotyczące łączenia się Gromad we wschodnich i/lub południowych regionach Ukrainy.

II. Organizacja wizyt studyjnych w Polsce dla osób zaangażowanych w prace nad reformą samorządową na Ukrainie (zgodnie z opisem)

 

Oferta powinna być zgodna z ww. tematyką zapytania oraz spełniać jednocześnie warunki określone poniżej oraz zawarte w Opisie zapytania ofertowego RS-15 (zasady uczestnictwa).

 Warunki zapytania ofertowego

 • W ramach zapytania można składać oferty projektowe na rzecz: Ukrainy
 • O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje.
 • Partnerzy: wymagany jest udział co najmniej jednego partnera zagranicznego z Ukrainy.
 • Minimalna wysokość dofinansowania projektu:
   • dla  obszaru tematycznego I – 100 000,00 zł
   • dla  obszaru tematycznego II- 200 000, 00 zł
 • Graniczne terminy realizacji projektu: 1 czerwca – 30 listopada 2015 r.
 • Załączniki obowiązkowe: Listy od partnerów zagranicznych uczestniczących w planowaniu i realizacji projektu (skany w językach białoruskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim lub polskim – listy w innych językach niż wymienione należy przesyłać z tłumaczeniem roboczym na język polski).
 • Wkład własny oferenta:
   • dla obszaru tematycznego I – minimum 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego i/lub pracy wolontariuszy)
   • dla obszaru tematycznego II – wkład własny nie jest wymagany
 • Koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 15% wartości projektu.
 • Termin złożenia oferty (rejestracji i dostarczenia do siedziby FSM): 29 maja 2015 r. do godz. 16:00.
 • Oferty należy składać przy pomocy Generatora Wniosków FSM.

Łączna pula środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego wynosi

1 000 000,00 zł.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego w ramach programu Wsparcie Demokracji 2015 można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 09 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

– pod adresem e-mail: bartosz.piechowicz@solidarityfund.pl

stopka polska bezroku800

Skip to content