Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki zapytania ofertowego -Nagroda Solidarności

Wyniki zapytania ofertowego -Nagroda Solidarności

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących obszarów tematycznych wskazanych przez laureata Nagrody Solidarności w 2014 r., w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r. złożono 4 oferty na łączną kwotę dofinansowania 3 054 228,00 zł.


Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert zgodnie z etapami pracy Komisji Grantowej zapytania ofertowego opisanymi w pkt. 4 Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2015) oraz w oparciu o kryteria określone w decyzji Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i wymienione w Zasadach uczestnictwa w zapytaniu ofertowym NS-15.

Na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 2 ofert.

Ze względu na szczególne warunki polityczne w krajach, do których adresowane są wybrane projekty (a w szczególności – bezpieczeństwo beneficjentów i realizatorów projektów), Zarząd Fundacji zadecydował o niezamieszczaniu szczegółowych informacji na temat wybranych projektów na liście rankingowej.

Poniżej kolejność ofert zgodnie z uzyskaną liczbą punktów:

 

 

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wynikach zapytania ofertowego przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.

Skip to content