Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Wyniki zapytania ofertowego MJ-15 dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Wyniki zapytania ofertowego MJ-15 dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy (MJ-15) w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015″ finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r. złożono 4 oferty na łączną kwotę dofinansowania 911 586,00 zł.

Komisja Grantowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert zgodnie z etapami pracy Komisji Grantowej zapytania ofertowego opisanymi w pkt. 4 Zasad opiniowania i wyboru wniosków (2015) oraz w oparciu o kryteria określone w decyzji Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej i wymienione w Zasadach uczestnictwa w zapytaniu ofertowym MJ-15.

W dniu 4 marca 2015 r. na podstawie rekomendacji Komisji Grantowej Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu 3 ofert.

1 oferta nie uzyskała rekomendacji Komisji do dofinansowania. Poniżej kolejność ofert zgodnie z uzyskaną liczbą punktów:

Wszyscy oferenci zostali poinformowani o wynikach zapytania ofertowego przed publikacją informacji na stronie domowej Fundacji.
Skip to content