Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego – Nagroda Solidarności

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego – Nagroda Solidarności

 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących obszarów tematycznych wskazanych przez laureata Nagrody Solidarności w 2014 r.

Nagroda Solidarności za działania na rzecz promocji i ochrony demokracji oraz wolności obywatelskich im. Lecha Wałęsy im. Lecha Wałęsy, nawiązując do ideałów, których nośnikiem był polski ruch „Solidarność”, stanowi pierwszą ogólnoświatową nagrodę poświęconą wsparciu demokracji i wolności przyznawaną przez państwo, które dokonało skutecznej transformacji demokratycznej.

W 2014 r. pierwszym laureatem Nagrody Solidarności został ukraiński lider walki o prawa Tatarów Krymskich, radziecki dysydent, wieloletni więzień łagrów, działacz społeczny i polityczny, Mustafa Dżemilew.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody, laureat wskazał  obszary tematyczne w ramach których Polska, w swoich działaniach w zakresie pomocy rozwojowej w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. Nr 234, poz. 1386 i 2013 r. poz. 1283), sfinansuje projekty międzynarodowe, zgodnie z celami Nagrody.

Zapytanie ofertowe  dotyczy 2 obszarów tematycznego wskazanych przez Mustafę Dżemilewa:

I) Wsparcie rodzin tzw. „Niebiańskiej sotni” oraz rodzin, które ucierpiały w skutek  walki za niepodległą i demokratyczną Ukrainę

II) Wsparcie dla niezależnych mediów i dziennikarzy ukraińskich przez pomoc techniczną.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego NS-15 wynosi 1 800 000, 00. zł.

Projekty muszą być realizowane na terenie Ukrainy i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, działające we współpracy z partnerami lokalnymi z kraju, do którego adresowane jest zapytanie ofertowe.

Wysokość dofinansowania jednego projektu w ramach zapytania ofertowego nie może być niższa niż 600 tys. zł., ani wyższa niż 1 mln zł.

Termin składania ofert: 27 marca 2015 r.

Oferty należy składać przy pomocy Genreatora Wniosków FSM*

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

·         Opisem zapytania ofertowego NS-15

·         Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2015

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego NS-15 można uzyskać:

 – pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 09 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

 

* Wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

Skip to content