Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” edycja 2015 – wyniki oceny formalnej

Konkurs grantowy „Wsparcie Demokracji” edycja 2015 – wyniki oceny formalnej

W ramach konkursu grantowego zarejestrowano łącznie 88 wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 14 110 807 zł. W poszczególnych ścieżkach grantowych zgłoszono: 28 wniosków dot. Białorusi, 48 wniosków dot. Gruzji i/lub Mołdawii, 6 wniosków dot. Tadżykistanu oraz 6 wniosków dot. Tunezji.

19 wniosków wymagało drobnych wyjaśnień i/lub uzupełnień, które zostały przesłane przez wnioskodawców w terminie ustalonym przez Sekretarza Komisji. 6 wniosków nie spełniło wymogów formalnych wskazanych w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2015”.

Lista wniosków wyłączonych z oceny merytorycznej:

FORMALNA WWW

Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosków był brak obowiązkowych linków do statutu, ostatniego bilansu i/lub sprawozdania rocznego wnioskodawcy.

Wszystkie organizacje zostały poinformowane o fakcie wyłączenia ich wniosku z oceny merytorycznej przed publikacją informacji na stronie www.

Decyzją Zarządu Fundacji do oceny merytorycznej zakwalifikowano 82 wnioski na łączną kwotę 12 952 685 zł.

Planowany termin ogłoszenia wyników konkursu: I połowa marca 2015 r.

 

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

 

szablonyPP stopka PL wew

Skip to content