Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Wyniki II etapu konkursu grantowego Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Wyniki II etapu konkursu grantowego Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Do II etapu konkursu grantowego „Small Project Fund” zgłoszono 20 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 344 842, 33 USD.

Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji Grantowej oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisja ustaliła listę rankingową i zarekomendowała dofinansowanie 13 wniosków. 3 wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Komisja Grantowa  upoważniła Zarząd Fundacji do weryfikacji budżetów i modyfikacji wybranych działań projektowych.

Lista rankigowa oraz informacja o projektach dostępna jest na stronie Centrum: http://www.centruinfo.org/en/news-2/488-final-results-of-the-small-project-fund-grant-competition

Konkurs grantowy „Small Project Fund” jest projektem Fundacji Solidarności Międzynarodowej realizowanym przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Działalność Centrum finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Wsparcie Demokracji) oraz USAID.

Skip to content