Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Zapytanie ofertowe dot. projektów na rzecz Mjanmy/Birmy

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego – MJANMA/BIRMA (MJ-15)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015” ogłasza zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie do dofinansowania projektów na rzecz Mjanmy/Birmy.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze zapytania ofertowego MJ-15 wynosi 600 tys. zł.

Projekty muszą być realizowane na terenie Mjanmy/Birmy i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

O granty mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, działające we współpracy z partnerami lokalnymi z kraju, do którego adresowane jest zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe MJ-15 dotyczy obszaru tematycznego:

Edukacja obywatelska, rozwój partycypacji społecznej na poziomie lokalnym,  w tym dialog między grupami etnicznymi oraz rozwiązywanie problemów lokalnych i/lub rozwój niezależnych mediów w regionach i/lub zwiększanie przejrzystości procedur i praktyk wyborczych.

Wysokość dofinansowania jednego projektu w ramach zapytania ofertowego nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Termin składania ofert: 20 lutego 2015 r.

Oferty należy składać przy pomocy Genreatora Wniosków FSM

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Zasadami uczestnictwa w zapytaniu ofertowym MJ-15
Zasadami opiniowania i wyboru wniosków 2015

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego w ramach programu Wsparcie Demokracji 2015 można uzyskać:

– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 04 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.

Skip to content