Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Nowy raport Freedom House o stanie wolności na świecie

Nowy raport Freedom House o stanie wolności na świecie

MAPA FH

Freedom House opublikował doroczny raport o stanie demokracji i wolności na świecie „Freedom in the World 2015” opatrzony niepokojącym podtytułem „Discarding Democracy: Return to the Iron Fist” [Odrzucanie demokracji: powrót do żelaznej pięści]. W ocenie autorów „stan wolności w roku 2014 znacząco pogorszył się niemal we wszystkich częściach świata”, a wpływ na to miały: wzrost przemocy o charakterze terrorystycznym, dalsza brutalizacja rządów autokratycznych i rosyjska aneksja Krymu.

Monitoringiem objęto 195 krajów świata. Za „wolne” (Free) uznano 89 z nich – o jeden więcej niż w roku ubiegłym (do tej kategorii awansowała Tunezja), za „częściowo wolne” (Partly Free) – 55 (wobec 59 w 2014 r.), a za kraje „bez wolności” (Not Free) – 51 (rok temu – 48, status obniżono Burundi, Libii, Tajlandii i Ugandzie).

Z pełnym tekstem raportu (w języku angielskim) można zapoznać się na stronie Freedom House.

 

Skip to content