Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji

Wyniki II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji

Do II etapu konkursu grantowego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji zgłoszono 36 pełnych wniosków projektowych na łączną kwotę dofinansowania 15 019 959 zł., w tym:

21 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „demokracja lokalna”
15 wniosków zgłoszonych w ramach ścieżki grantowej „niezależne media”.
Wszystkie pełne wnioski projektowe spełniły wymogi formalne określone w pkt. 8 „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014/2015” i zostały ocenione merytorycznie w oparciu o kryteria określone w pkt. 10. w/w „Zasad (…)”. Na podstawie indywidualnych ocen członków Komisji oraz dyskusji na posiedzeniu, Komisje ustaliły listy rankingowe i zarekomendowały dofinansowanie 19 wniosków pełnych:

8 wniosków w ścieżce „niezależne media” (2 wnioski dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych, w tym jeden na liście rezerwowej),
11 wniosków w ścieżce „demokracja lokalna” (5 wniosków dot. projektów modułowych, 6 dot. projektów rocznych)

Komisja Grantowa, zgodnie z pkt. 19.5. „Zasad uczestnictwa w konkursie grantowym 2014”  upoważniła Zarząd Fundacji do weryfikacji budżetów i modyfikacji wybranych działań projektowych.

Załączamy listę rankingową wniosków pełnych (odrębne w każdej ścieżce konkursowej)*.

– ścieżka „niezależne media”,

– ścieżka „demokracja lokalna”.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

PKWD-grafika

 

Skip to content