Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Spotkanie w Pałacu Prezydenckim małżonek Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych, wolontariuszami i lekarzami, którzy zaangażowali się we wsparcie i pomoc Ukrainie

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim małżonek Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych, wolontariuszami i lekarzami, którzy zaangażowali się we wsparcie i pomoc Ukrainie

DSCN6675

fot. Bartosz Piechowicz, FSM

Podczas oficjalnej wizyty Petra Poroszenki w Polsce, małżonki Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Pani Anna Komorowska i Pani Maryna Poroszenko spotkały się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych, wolontariuszami i lekarzami, którzy zaangażowali się we wsparcie i pomoc Ukrainie poczynając od listopada ub. roku, początku kijowskiego Majdanu.

2

fot. Bartosz Piechowicz, FSM

Krzysztof Stanowski, Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, został poproszony o poprowadzenie spotkania. Podczas spotkania zaproszeni przedstawiciele organizacji przedstawili najważniejsze formy wsparcia i solidarności dla społeczeństwa ukraińskiego, wśród których jedną z najważniejszych pozostaje pomoc   humanitarna i pomoc medyczna dla rannych z kijowskiego Majdanu i walczącego wschodu kraju. Wśród zaproszonych organizacji znalazły się: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. S. Batorego, Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Study Tours to Poland, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Akcja Humanitarna, Związek Ukraińców w Polsce, Fundacja Nasz Wybór, Zakon Kawalerów Maltańskich, Klub Inteligencki Katolickiej, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich i Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna przygotowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej: „Nie zostawiajmy Ukraińców samych!”

Na zakończenie spotkania Pani Maryna Poroszenko przekazała na ręce obecnych organizacji pozarządowych, wolontariuszy i lekarzy z Polski podziękowanie za okazane wsparcie i wyrazy solidarności. Pani Maryna Poroszenko życzyła nam, Polakom i Ukraińcom, aby na tym kapitale i doświadczeniu wyniesionym z ostatniego roku oprzeć dalszą współpracę.

1

fot. Bartosz Piechowicz, FSM

Skip to content