Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Działania Fundacji w 2015 roku zgodnie z modyfikacją Planu współpracy rozwojowej

Działania Fundacji w 2015 roku zgodnie z modyfikacją Planu współpracy rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP opublikowało modyfikację Planu współpracy rozwojowej w 2015 r., zgodnie z którą Fundacji Solidarności Międzynarodowej zostanie powierzona realizacja przedsięwzięć wspierających procesy demokratyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji demokratycznych młodych środowisk opiniotwórczych, wsparcia niezależnych mediów, wspierania liderów przemian społecznopolitycznych i działalności organizacji obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje Patnerstwa Wschodniego.

Za pośrednictwem naszej Fundacji sfinansowane zostaną m.in.:

– projekty polskich organizacji pozarządowych wybrane w drodze konkursu grantowego dot. wybranych krajów: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Tadżykistan, Tunezja;

– projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji (2014-2017) na rzecz Ukrainy (program finansowany ze środków RP i Kanady)

– projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Ukrainie w obszarach tematycznych wskazanych przez Mustafę Dżemilewa, laureata Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w 2014 r.

– działania własne Fundacji obejmujące m.in. działalność Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii, polsko-duński projekt dla białoruskich dziennikarzy oraz misję obserwacyjną wyborów prezydenckich w Białorusi (w uzasadnionych przypadkach MSZ podejmie decyzję o organizacji misji obserwacji wyborów w innych krajach).

polska-pomoclogo

Skip to content