Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Apel polskich organizacji pozarządowych w sprawie pomocy Ukrainie

Apel polskich organizacji pozarządowych w sprawie pomocy Ukrainie

15 grudnia 2014 roku w przeddzień wizyty prezydenta Poroszenka w Polsce, 22 organizacje pozarządowe z Polski wystosowały apel do polskich władz z wnioskiem o intensyfikację działań pomocowych na Ukrainie.
Pod apelem podpisało się wiele organizacji pozarządowych, które niezwykle aktywnie wspierały Ukrainę podczas trwającego konfliktu:

Apel polskich organizacji pozarządowych w przededniu oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy w Polsce
Ukraińcy wychodząc przez rokiem na kijowski Majdan pokazali, że chcą żyć w wolnym i demokratycznym kraju. W państwie, które jest częścią Europy i respektuje jej wartości. Zapłacili za to ogromną cenę. Teraz starają się zmieniać swój kraj, mimo aneksji Krymu i wojny na wschodzie Ukrainy oraz tragicznego stanu państwa i gospodarki, do którego doprowadziły rządy poprzedniego prezydenta, a także zaniedbania i zaniechania wcześniejszych ekip.

Polska od lat wspiera Ukrainę wierząc, że niepodległość, stabilność i dobrobyt ukraińskiego państwa są naszym żywotnym interesem. Pod tym przekonaniem podpisywały się wszystkie polskie rządy od 1989 roku. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbudowano sieć współpracy między polskimi i ukraińskimi miastami, instytucjami i społeczeństwami oraz zwykłymi ludźmi z obu krajów. Szczególną rolę w budowaniu tych relacji odgrywali zawsze przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Stworzony został państwowy i pozarządowy system wsparcia tych relacji. Jednak, w obliczu ogromu wyzwań, bezprecedensowego zagrożenia ze strony Rosji, przed którymi stoi społeczeństwo ukraińskie, nasze dotychczasowe zaangażowanie jest wysoce niewystarczające.

Polska musi udzielić Ukrainie większego wsparcia w postaci wiedzy eksperckiej, wymiany doświadczeń, ale też środków finansowych potrzebnych do naprawy państwa i sposobu jego zarządzania, zreformowania gospodarki oraz zbliżenia tego kraju, zgodnie z wolą jego obywateli, do Unii Europejskiej. Dużą rolę do odegrania mają tu polskie organizacje pozarządowe, think tanki i niezależne instytucje eksperckie.

Polacy pokazali swą solidarność z Ukraińcami podczas wydarzeń na Majdanie, organizując akcje i kampanie poparcia dla demonstrujących, ofiarnie wspierając rannych oraz ich rodziny, przyjmując ukraińską młodzież na polskie uczelnie. Dziś polskie organizacje pozarządowe starają się nieść pomoc rzeszom uchodźców z Krymu i obszarów ogarniętych walkami. Prowadzą zbiórki publiczne, wysyłają odzież, żywność, leki.

To jednak za mało. Z powodu konfliktu prawie 800 tysięcy obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje domy. Z taką ilością osób przesiedlonych nie poradzi sobie sam żaden rząd, tego obciążenia nie udźwignie nawet najlepiej zorganizowane i zamożne społeczeństwo. Państwo polskie powinno zdecydowanie zareagować i przeznaczyć realne środki na pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu. Już dziś, zanim nadciągnie zima.

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Europejski Instytut na rzecz Demokracji
 • Fundacja Ari Ari
 • Fundacji Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 • Fundacja Inna Przestrzeń
 • Fundacja Partners Polska
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk”
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
 • Fundacja Szkoła Liderów
 • Fundacja Współpracy Kobiet, Network of East West Women
 • Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Stowarzyszenie Willa Decjusza
 • Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 • Związek Ukraińców w Polsce

Pełna treść apelu, dostępna jest między innymi na stronie Fundacji Batorego:

http://www.batory.org.pl/aktualnosci/apel_polskich_organizacji_pozarzadowych_w_sprawie_pomocy_ukrainie

Zachęcamy do rozpowszechniania treści apelu!

Skip to content