Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu

Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Tytuł projektu: Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu / Challenges after Euromaidan – civic sector in action

Projekt realizowała Fundacja Edukacja dla Demokracji w partnerstwie z Towarzystwem Lwa ze Lwowa, Stowarzyszeniem Nasze Podole z Winnicy i Społeczną Przestrzenią z Kijowa.

Celem projektu było wsparcie prodemokratycznych środowisk ukraińskich w wypracowaniu programów działania oraz zmian systemowych na Ukrainie po Euromajdanie.

Projekt był wdrażany na 3 poziomach: pierwszy odnosił się do wsparcia w opracowaniu strategii działań środowisk prodemokratycznych skupionych wcześniej wokół Euromajdanu, drugi dotyczył doradztwa dla lokalnych komitetów w przygotowaniu planu działań niezbędnych do przeprowadzenia reform, trzeci obejmował działania o charakterze informacyjnym adresowane do społeczności lokalnych wschodnich i południowych regionów Ukrainy.

Najważniejsze działania w projekcie to organizacja okrągłych stołów, opracowanie lokalnych strategii działań, promocja powstających strategii działań, wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich oraz wizyty uczestników ze Wschodu Ukrainy na Zachodniej Ukrainie.

W ramach przedsięwzięcia wpracowano 25 lokalnych strategii działań, z czego 22 zawierają plany wsparcia reform i wzmocnienia zachodzących zmian przez sektor społeczny. Strategie i plany były upowszechniane w trakcie realizowanych inicjatyw lokalnych, dyskutowane podczas spotkań otwartych w trakcie wizyt Wschód-Zachód oraz promowane poprzez profil na Facebooku, a także profile zaangażowanych organizacji i osób. Zostało przeprowadzonych 14 inicjatyw obywatelskich w 12 obwodach Ukrainy.

fed       logo prostir       tl logo

Skip to content