Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Polskie doświadczenia zmian systemowych. Praktyczne implikacje dla Ukrainy.

Polskie doświadczenia zmian systemowych. Praktyczne implikacje dla Ukrainy.

2014Ukraina 

 

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

 

Tytuł projektu: Polskie doświadczenia zmian systemowych. Praktyczne implikacje dla Ukrainy / Polish experiences of system changes. The practical implications for Ukraine

 

Projekt realizowano w 10 miastach wschodniej, zachodniej i centralnej Ukrainy (Łuck, Równe, Lwów, Dniepropietrowsk, Winnica, Mykołajew, Połtawa, Sumy, Charków i Odessa). Partnerami projektu były samorządy oraz organizacje pozarządowe z tych miast.

 

Cel strategiczny przedsięwzięcia stanowiło wypracowanie na bazie aktywności obywatelskiej fundamentów rozwiązań systemowych w trzech kluczowych obszarach: samorządowym, gospodarczym i obywatelskim.

 

W ramach projektu przeprowadzono cykl działań, który składał się z:
– warsztatów „Współczesny samorząd ukraiński – nowy model funkcjonowania”, zrealizowanych w 10 miastach
– otwartych debat samorządowych dotyczących założeń funkcjonowania samorządu oraz kierunków rozwoju miasta i regionu, zrealizowanych w 10 miastach
– warsztatów „Mechanizmy prowadzenia przejrzystego i skutecznego biznesu”, zrealizowanych w 8 miastach
– otwartych spotkań obywatelskich prowadzonych metodą RADAR, zrealizowanych w 8 miastach.

 

W działania projektowe, w tym w szczególności otwarte debaty samorządowe i spotkania obywatelskie, bardzo mocno zaangażowały się w lokalne media, promując projekt poprzez informowanie mieszkańców zarówno o planowanych, jak i zrealizowanych działaniach oraz transmitując niektóre spotkania.

 

W ramach poszczególnych etapów projektu wypracowano konkretne rozwiązania do wdrożenia w samorządach, a eksperci grantobiorcy współpracują przy ich implementacji również po zakończeniu projektu.

 

fimz1

fimz2

fimz3

 

indeks       

Skip to content