Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów

Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów

2014Ukraina 

 

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

 

Tytuł projektu: Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów / Regional Media in Ukraine for fair and free elections

 

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w partnerstwie z Centrum Humanistycznych Technologii AHALAR.

 

Celem projektu było wsparcie niezależnych regionalnych mediów na Ukrainie w wypełnianiu ich roli i wspieraniu przejrzystości procesów wyborczych w Ukrainie. Wybrane redakcje otrzymały jednorazowe wsparcie techniczne.

 

W ramach projektu przeprowadzono dwa cykle szkoleń dla dziennikarzy i pracowników redakcji lokalnych mediów, podczas których przedstawiono prawne uwarunkowania działań mediów w trakcie kampanii wyborczych, cele i sposoby przeprowadzenia niezależnego monitoringu wyborów i dobre praktyki w tych kwestiach, a także sposoby zapewnienia bezpieczeństwa redakcji i zasobów on-line.

 

Szkolenia poprowadzili znani ukraińscy i polscy eksperci z wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Dzięki wymianie informacji i wzajemnemu uczeniu się redakcji i dziennikarzy za pośrednictwem różnych narzędzi internetowych możliwe było podniesienie kwalifikacji nie tylko uczestników szkoleń, ale także innych osób wchodzących w skład zespołów redakcyjnych.

 

swcd1

swcd2

 

 

swcd        ahalar

Skip to content