Projekty w Tadżykistanie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Tadżykistanie > Bio-Badachszan: nowoczesny wolontariat na wsi na rzecz spójności międzypokoleniowej i zachowania unikalnej kultury regionu Iszkaszim

Bio-Badachszan: nowoczesny wolontariat na wsi na rzecz spójności międzypokoleniowej i zachowania unikalnej kultury regionu Iszkaszim

2014Tadżykistan 

Fundacja Polityki Rozwojowej

 

tytuł projektu: Bio-Badachszan: nowoczesny wolontariat na wsi na rzecz spójności międzypokoleniowej i zachowania unikalnej kultury regionu Iszkaszim / Bio-Badakhshan: State-of-the-art volunteership for intra-generation cohesion and preservation of unique cultural legacy of Ishkashim region

 

Realizatorem projektu była Fundacja Polityki Rozwojowej w partnerstwie z organizacją tadżycką, estońskim PEIPS CTC oraz polskimi Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica i Wąbrzeskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. To kontynuacja działań FPR realizowanych w regionie w 2013 r.

 

Celem przedsięwzięcia było programowe, szkoleniowe i sprzętowe wsparcie tadżyckiego NGO, a także zaangażowanie w jego działalność wolontariuszy.

 

Dzięki działaniom zrealizowanym na Pamirze i wizycie studyjnej do Polski wsparto działalność trzeciego sektora regionu Iszkaszim w Tadżykistanie. Adresatami projektu były dwie grupy: młodzi i dobrze wykształceni liderzy z regionu i starsi mieszkańcy wsi zainteresowani lokalnym dziedzictwem i kulturą.

 

W ramach działań przeprowadzono szkolenia dotyczące pracy NGO, tworzenia wniosków i wykorzystywania lokalnego dziedzictwa do rozwoju regionu. Ponadto doposażono lokalną organizację w niezbędny sprzęt, nagrano filmy promujące region. Podczas wizyty studyjnej do Polski liderzy z Pamiru brali udział w szkoleniach poświęconych rozwojowi lokalnych NGO, a z przykładami praktycznego funkcjonowania organizacji rozwoju lokalnego zapoznali się odwiedzając organizacje funkcjonujące w gminie Płużnica. Strona projektu: http://gornobadakhshan.org/
fpr1

fpr2

fpr3

 

 

fpr        peipsi       trgp

Skip to content