Projekty w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Ukrainie > Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim – etap II

Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim – etap II

flop1

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Tytuł projektu: Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim – etap II / Public Information Centre in Lviv, Rivne, Vinnytsia and Uzhhorod Regions – stage II

Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych we współpracy z ukraińską organizacją Europejskyj Diałoh, Radą Obwodu Lwowskiego oraz Stowarzyszeniem Centrum Współpracy Polska-Wschód.

To kontynuacja projektu z 2013 r. angażująca przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, samorządów i społeczności lokalnych, nakierowana na stosowanie partycypacji społecznej i wdrożenie wybranych najlepszych polskich doświadczeń e-zarządzania i demokracji lokalnej.

Podstawą projektu było wsparcie beneficjentów we współpracy z administracją publiczną przy tworzeniu sieci ogólnodostępnych Centrów Informacji Publicznej (CIP) oraz świadczeniu mieszkańcom e-usług w małych miastach.

W ramach projektu stworzono sieć 20 CIP oraz 5 obwodowych biur koordynacyjnych (OBK) w 4 obwodach-beneficjentach oraz 5 Centrów w obwodzie mikołajowskim.

Przeszkolono 30 lokalnych konsultantów, którzy będą przekazywać mieszkańcom wiedzę w zakresie korzystania z e-usług. Opracowano również 20 blogów/stron www CIP łączących się z regionalną stroną http://poslugy.gov.ua/.

Dla promocji efektów i przekazania wiedzy zostały wydane broszury i płyty CD z najlepszymi przykłady funkcjonowania CIP oraz świadczenia e-usług w Polsce i Ukrainie.

flop2

flop3

 

 

flop       europejski dialog-logo      gerb

Skip to content