Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Razem dla praw dziecka i demokracji – kontynuacja

Razem dla praw dziecka i demokracji – kontynuacja

 2014Gruzja 
 

Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

 

tytuł projektu: Razem dla praw dziecka i demokracji / Together for children rights and democracy

 

Ten dwuletni projekt, rozpoczęty w 2013 r., to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Edukator” z Łomży i dwóch organizacji gruzińskich: International Association „Civitas Georgica” i Georgian School Students Unions’ Assembly.

Celem projektu było przygotowanie młodych nauczycieli i studentów do pełnienia roli liderów, którzy będą w szkołach regionu Shida Kartli promować prawa człowieka, prawa dziecka i demokrację.

 

W ramach projektu przeszkolono grupę studentów i nauczycieli, a w 20 szkołach przeprowadzono młodzieżowe projekty obywatelskie, w których uczestniczyło w sumie ponad 4 tysiące uczniów.

 

Grupa przeszkolonych trenerów wzięła udział w wizycie studyjnej do Polski, podczas której zapoznała się z doświadczeniami polskich szkół i organizacji pozarządowych w zakresie demokratyzacji życia szkoły, pracy samorządów szkolnych oraz pracy projektowej na rzecz edukacji i praw dziecka.

 

W trakcie projektu trenerzy przeprowadzili w szkołach Shida Kartli zajęcia dla ponad 700 nauczycieli.

 

Dzięki przeprowadzonym działaniom, uczestniczące w projekcie szkoły wdrożyły model rozwoju placówki w obszarze praw dziecka i zasad demokracji oraz uświadomiły sobie możliwość budowania swoich programów wychowawczych na bazie wartości demokratycznych.

 

edu1

edu2

edu3

 

 

edukator       civitas

Skip to content