Projekty w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Gruzji > Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji

Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji

 2014Gruzja 

Stowarzyszenie Solidarności Globalnej

 

tytuł projektu: Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji / It’s our turn. Forming a volunteer network in Georgia

 

„Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji” to projekt, który dzięki kompleksowemu podejściu do tematu wolontariatu od strony prawnej, merytorycznej i praktycznej pozwolił na podniesienie kompetencji gruzińskich liderów działających w organizacjach pozarządowych w zakresie organizacji i zarządzania wolontariatem.

 

W trakcie projektu zrealizowano szkolenia dla gruzińskich liderów i wolontariuszy, wizytę studyjną do Polski dla najaktywniejszych uczestników oraz okrągłe stoły z udziałem przedstawicieli polskich i gruzińskich instytucji. W projekcie wzięli udział również przedstawiciele gruzińskiego Ministerstwa Sportu i Młodzieży.

 

Przygotowano publikację „Razem dla społeczeństwa. Polskie doświadczenia wolontariatu” oraz wspólnie z gruzińskimi partnerami opracowano rekomendacje dla Ministerstwa Młodzieży i Sportu oraz Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, zawierające propozycje rozwiązań formalno-prawnych i uregulowań funkcjonowania wolontariatu w Gruzji na bazie doświadczeń Polski.

 

Inicjatywę zrealizowano we współpracy z przedstawicielami czterech organizacji partnerskich: Caritas Georgia, Atinati, Fund of Women Entrepreneurs oraz Public Union Bridge of Friendship „Kartlosi”.

ssg1

ssg2

ssg3

 

 

ssg      Logo-Caritas-Georgia      fow       atinati       kartlosi

Skip to content