Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Iza Chruślińska odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

Iza Chruślińska odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi

fot.Joanna Pieczara 11 of 24

fot. Joanna Pieczara dla FSM

Iza Chruślińska, Kierownik Programowy w Fundacji Solidarności Międzynarodowej, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego i wspierania przemian demokratycznych w krajach byłego ZSRR.

IMG 2890

fot. Joanna Pieczara dla FSM

W latach 2006-2008 była koordynatorem Planu Działań Rady Europy i Komisji Europejskiej dla Mediów Ukraińskich; jest sekretarzem programowym Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą i członkiem Forum Polsko-Ukraińskiego (w latach 2002-2010 była członkiem Rady Forum). Autorka książek i artykułów poświęconych paryskiej Kulturze oraz Ukrainie, m.in. „Była raz Kultura… Rozmowy z Zofią Hertz” (1994), „Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej, rozmowy z Jarosławem Hrycakiem” (2009), „Ukraiński palimpsest. Rozmowy z Oksaną Zabużko” (2013 i ukraińskie wydanie 2014).

Od 20 lat aktywnie zaangażowana w działania na rzecz Ukrainy, promocję dialogu polsko-ukraińskiego,  jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu działań na rzecz Ukrainy: warsztatów, seminariów, okrągłych stołów, wydarzeń kulturalnych czy spotkań mających na celu wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, wolnych mediów na Ukrainie, promocję ukraińskiej kultury. Wieloletni uczestnik działań na rzecz promocji wielokulturowości oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. W ostatnim roku z ramienia Fundacji organizowała zakup sprzętu dla represjonowanych dziennikarzy i mediów ukraińskich, warsztatów nt.  bezpieczeństwa dla ukraińskich dziennikarzy pracujących w strefie ATO i wojny; odpowiada za program wsparcia dla niezależnych mediów na Ukrainie; z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą była współinicjatorką i współorganizatorką apeli i listów otwartych na rzecz solidarności z Ukrainą, wydarzeń informujących o sytuacji na Majdanie i Ukrainie, promocji ukraińskiej kultury. W 2005 r. otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 1 grudnia 2014 r., uczestniczył Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec oraz Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Polsce. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

fot.Joanna Pieczara 10 of 24

fot. Joanna Pieczara dla FSM

Informacja na stronie Prezydenta RP:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1398,odznaczenia-dla-wspierajacych-przemiany-na-ukrainie.html

W imieniu całego zespołu Fundacji serdecznie gratulujemy!

Skip to content