Projekty w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Mołdawii > SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację

SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację

2014Mołdawia 

 

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”

 

tytuł projektu: SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację / RELAY PL-MD Strengtheninig democracy

 

Wspólny projekt Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” i Stowarzyszenia Civis miał na celu przekazanie partnerom mołdawskim doświadczeń w zakresie oddolnej współpracy dla rozwoju lokalnego oraz aktywizowania obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw trójsektorowych: samorządów, NGOs i biznesu.

 

Beneficjentami projektu byli przedstawiciele społeczni oraz samorządy rejonu Orhei: gminy Mitoc, Malaesti, Braviceni, Causeni i starostwo Orhei. W ramach projektu eksperci polscy reprezentujący samorządy gmin: Blizanów i Rzgów oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu, a także wielkopolskie organizacje społeczne przeprowadzili cykl szkoleń i spotkań.

 

Zwieńczeniem warsztatów i spotkań było podpisanie w trakcie wizyty studyjnej do Polski 7 porozumień partnerskich, w które zaangażowanych jest 15 samorządów z Polski (Wielkopolska) i Mołdawii.

 

Ważnym efektem projektu było uruchomienie w gminie Mitoc pierwszego w Mołdawii programu stypendialnego, integrującego lokalną społeczność do samopomocy w formie wsparcia zdolnej młodzieży oraz angażującego stypendystów do roli liderów.

 

Powstała również publikacja podsumowująca doświadczenia z realizacji projektu: http://www.echo.nazwa.pl/data/modules/zdjecia/obr_Odkryc%20moldawie%2024_%20A4_2014_96.pdf

 

IMG 4799 sm

echo2

echo3

 

echo      civis

Skip to content