Projekty w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Projekty w Mołdawii > Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych w Mołdawii

2014Mołdawia 

Fundacja im. Stefana Batorego

 

tytuł projektu: Społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku / Civic monitoring of election campaign finance in Moldova parliamentary election 2014

 

Projekt był realizowany we współpracy z dwoma mołdawskimi partnerami, tj. Stowarzyszeniem Promo-LEX oraz Obywatelską Koalicją na rzecz Wolnych i Uczciwych Wyborów.

 

Celem działań było zaadaptowanie polskich doświadczeń monitorowania finansowania kampanii wyborczych do obserwacji wyborów parlamentarnych w Mołdawii zaplanowanych na listopad 2014 r.

 

W ramach projektu wyłoniono zespół ekspertów ds. monitoringu, który podczas wizyty studyjnej w Polsce wziął udział w seminarium i warsztatach, gdzie wspólnie wypracowano metodologię monitoringu finansowania kampanii oraz zasady współpracy z Centralną Komisją Wyborczą i komitetami wyborczymi. W Mołdawii odbyło się jednodniowe szkolenie dla obserwatorów długoterminowych, w którym udział wzięło łącznie 59 osób.

 

Przeszkoleni obserwatorzy prowadzili monitoring przebiegu wyborów, a na podstawie ich raportów, organizacja partnerska Promo-LEX przygotowała 5 raportów cząstkowych na temat finansowania kampanii wyborczych poszczególnych komitetów, a także szereg rekomendacji na przyszłość. Pełny raport z obserwacji zostanie przygotowany w drugim roku trwania projektu.

 

Projekt jest realizowany również w roku 2015.
batory1

batory2

batory3

 

logo batory      koalicja      promo-lex2

 

Skip to content