Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > Wizyta studyjna Tunezyjczyków w Gdyni

Wizyta studyjna Tunezyjczyków w Gdyni

J

ak 100 złotych może pomóc lokalnej społeczności w zmianie swojego otoczenia i budowaniu więzi sąsiedzkich czy jak poprzez edukację ekologiczną usprawnić gospodarkę odpadami na terenach miejskich – taką wiedzę uzyskali młodzi działacze społeczni z Tunezji podczas wizyty studyjnej, która odbyła się w dniach 27-31 października 2014 r. w Gdyni w ramach projektu „Fix Kairouan. Fundusz Obywatelski”, realizowanego przez Fundację Press Club.

Siedmioosobowa grupa złożona z młodych lokalnych działaczy społecznych, przedsiębiorców oraz samorządowców uczestniczyła w intensywnym programie szkoleniowym złożonym ze spotkań, praktyk job-shadowing w organizacjach partnerskich oraz warsztatów projektowych. Wizytę współorganizowali partnerzy projektu: Urząd Miasta Gdyni, Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”, Fundacja „Kreatywni” i Centrum Współpracy Młodzieży.

Działania na rzecz budowania silnej lokalnej społeczności podejmowane przez Fundację „Kreatywni” w gdyńskiej dzielnicy Chylonia zainteresowały gości z Tunezji. „Zrobiło na mnie wrażenie, jak wolontariusze i pracownicy Fundacji zdołali wykształcić w mieszkańcach dzielnicy Chylonia poczucie współodpowiedzialności za swoje podwórko.” – mówił Sofiane Omri, jeden z uczestników wizyty studyjnej. – „Szczególnie interesująca jest inicjatywa Fundacji – Program „100 złotych” – przekazanie ludziom kwoty 100 złotych i ukierunkowanie ich na samodzielne rozwiązanie problemu. Prosta idea, ale mająca duży wpływ na rozwój wartości obywatelskich i wzrost perspektyw w tej dzielnicy”.

Kontakt z Komunalnym Związkiem Gmin „Doliny Redy i Chylonki” umożliwił wymianę doświadczeń związanych z ochroną środowiska. Faten Ragoubi, inżynier zajmująca się efektywną gospodarką odpadami, w tym alternatywnymi metodami kompostowania, opowiadała o doświadczeniach tunezyjskich: „W Tunezji brak odpowiedniego zarządzania odpadami przyczynia się do degradacji środowiska i zaśmiecenia miast – co wynika też z braku odpowiedniej wiedzy. Musimy zacząć od początku, czyli wprowadzić edukację ekologiczną do szkół.”

Szkolenia projektowe – część warsztatowa wizyty studyjnej, poświęcone były rozwinięciu pomysłów uczestników i w wyniku wspólnej pracy, przekształceniu ich w spójne koncepcje projektowe. Intensywne kilkudniowe warsztaty zakończyły się prezentacją koncepcji projektowych każdego z uczestników. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że warsztaty były dla nich jednym z najbardziej wartościowych punktów programu wizyty – szczególnie kontakt z doświadczonymi szkoleniowcami oraz ich pomoc w dopracowaniu własnych projektów.

pressclub-250x200Armoirie kairouan       1780707 198165110392233 979645111 n   1376374 249081085239669 13826680 n

 

 

 

 

Projekt „Fix Kairouan. Fundusz Obywatelski” jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content