Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Warsztaty ewaluacyjne Pracowni Aktywności Obywatelskiej

Warsztaty ewaluacyjne Pracowni Aktywności Obywatelskiej

Rok 2014 był owocny w różnorodne projekty, zrealizowane przez ponad 50 młodych i aktywnych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy działali w ramach projektu „Pracownia Aktywności Obywatelskiej” współfinansowanego z programu „Wsparcie Demokracji 2014”. W dniach 5 – 11 listopada spotkają się oni w ukraińskim mieście Czerkasy, by wspólnie podsumować wyniki swojej pracy.

Koordynatorzy Pracowni Aktywności Obywatelskiej przygotowali profesjonalny program szkoleniowy, który pomoże uczestnikom roku 2014 w przeprowadzeniu ewaluacji swoich projektów – dowiedzą się oni między innymi, jak wyciągać wnioski z porażek, jak nie tracić motywacji w obliczu napotkanych trudności oraz jak współpracować z partnerami projektu (w tym z grantobiorcą, Stowarzyszeniem Genius Loci – Duch Miejsca) po zakończonej inicjatywie.

Punktem kulminacyjnym spotkania będzie prezentacja wszystkich projektów, która odbędzie się 8 listopada 2014 roku o godzinie 15:00 w Muzeum Sztuki w Czerkasach. W tym roku forma przybliżenia tematyki zrealizowanych inicjatyw będzie interaktywna. W czerkaskim muzeum powstanie minimiasto, które stanie się punktem spotkania ludzi interesujących się rozwojem przestrzeni miejskich, jako tych, które sprzyjają procesom twórczym. Trzecie piętro budynku zamieni się w małe centra, w których przybyli goście będą mogli wziąć udział w warsztatach o szerokim wachlarzu tematycznym, spotkać się z ekspertami i młodymi ludźmi z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy są zaangażowani w swoich społecznościach lokalnych.

Skip to content