Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Aktywiści ukraińśkich organizacji pozarządowych w Krakowie

Aktywiści ukraińśkich organizacji pozarządowych w Krakowie

Działacze i działaczki ukraińskich organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą spotkali się w Krakowie, żeby podsumować projekt szkoleniowy trwający od marca 2014 roku. Wcześniejsze etapy projektu obejmowały miesięczne szkolenie on-line na temat społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania dyskryminacji  i metod pracy z młodzieżą, szkolenia stacjonarne w Tarnopolu i Kijowie poświęcone metodom teatru społecznego, historii mówionej i monitoringu antydyskryminacyjnego oraz realizację własnych mini projektów przez uczestników szkoleń. Projekt prowadzony był przez Fundację Dobra Wola we współpracy z organizacjami partnerskimi z Ukrainy:  Obwodowa organizacja obywatelska „Partnerstwo” z Tarnopola oraz Szkoła Równych Możliwości z Kijowa.

Trzy dni krakowskiego spotkania, trwającego od 15 do 17 października, były wypełnione intensywną pracą. Przede wszystkim uczestnicy relacjonowali zrealizowane przez siebie mini projekty, które wbrew nazwie zaskoczyły swoim rozmachem i zasięgiem. Nastąpiła też seria spotkań z polskimi ekspertami i działaczami, jacy dzielili się z naszymi gośćmi swoim doświadczeniem. Anna Lipowska-Teutsch z krakowskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej przedstawiła działalność TIK i pracę z uchodźcami w kontekście genderowym. Spotkanie z Adamem Gąseckim z Drama Way z Warszawy przybliżyło zagadnienie zastosowanie teatru jako narzędzia pracy z młodzieżą w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Katarzyna Żeglicka i Agnieszka Czulak z organizacji Strefa Wenus z Milo pokazały działania kobiet z niepełnosprawnościami na rzecz swoich praw. Dr. hab. Beata Kowalska z Instytutu Socjologii UJ omówiła problematykę równościową w społecznościach muzułmańskich, a dr Magdalena Kwiecińska zaprezentowała działalność Ośrodka Karta w zakresie historii mówionej i tworzenia archiwów społecznych przez organizacje pozarządowe. Ostatniego dnia, oprócz ewaluacji całego projektu, dyskutowano też o jego kontynuacji i omawiano konkretne działania w tym kierunku, prowadzące do założenia sieci ukraińskich organizacji antydyskryminacyjnych pracujących z młodzieżą o nazwie „Genderna Obserwatorija” oraz poszerzenia współpracy z polskimi partnerami.

Projekt ma również dofinansowanie z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Alina Doboszewska

Koordynatorka Projektu

Skip to content