Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wizyta robocza polskich NGO w Kijowie

Wizyta robocza polskich NGO w Kijowie

W dniach 16-17 października 2014 r. na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej gościła w Kijowie grupa 15 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu grantowego Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

W ukraińskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej członkowie kierownictwa Ministerstwa oraz ukraińscy eksperci przedstawiali stan reformy samorządowej, przyjęte już ustawy iprzygotowywane projekty.

Ambasadorzy Kanady i Polski opowiadali o historii i perspektywach współpracy obu państw na Ukrainie, Natalia Ligaczowa, red. naczelny ukraińskiego portalu „Telekrytyka” opowiadała o obecnej sytuacji medialnej w Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem mediów lokalnych, a Larysa Magdiuk – o strategiach, programach i ustawodawstwie ukraińskim w zakresie równouprawnienia płci.

Dzięki uprzejmości Instytutu Polskiego polskie organizacje pozarządowe spotkały się z dziennikarzami i organizacjami pozarządowymi z okupowanego Krymu i objętych konfliktem obwodów donieckiego i ługańskiego. Rozmawiano o potrzebach tych regionów i specyfice pracy na rzecz ich mieszkańców, w tym dostępie do obiektywnej informacji.

mDSC 0041-instytut polski

Polskie organizacje miały też czas na indywidualne spotkania ze swoimi partnerami.

Do udziału w wizycie zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji, których projekty modułowe zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, oraz, w miarę wolnych miejsc – organizacji, które złożyły projekty roczne (wg kolejności w rankingu ocen).

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

 PKWD

Skip to content