Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Konkurs Małych Grantów dla Władz Lokalnych w Mołdawii

Konkurs Małych Grantów dla Władz Lokalnych w Mołdawii

CIWL ogłosiło Konkurs Małych Grantów skierowany do władz lokalnych Republiki Mołdawii. W ramach konkursu przewidziano 4 priorytety: wspieranie demokracji na poziomie lokalnym, wzmacnianie rządów prawa, poprawa jakości edukacji na terenach wiejskich oraz realizacja inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój gospodarczy. Projekty zgłaszane w konkursie nie mogą trwać dłużej niż 10 miesięcy, a przewidywana wysokość dofinansowania każdego projektu wynosi od 5 do 30 tys. $.

Więcej informacji o zasadach udziału w konkursie można znaleźć na stronie centrum: http://www.centruinfo.org/en/news-2/447-spf

Skip to content