Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyniki pierwszego etapu konkursu grantowego PKWD

Wyniki pierwszego etapu konkursu grantowego PKWD

W wyniku oceny wniosków wstępnych przez Komisje Grantowe Zarząd Fundacji Solidarności Międzynarodowej podjął decyzję o dopuszczeniu 18 wniosków wstępnych dot. niezależnych mediów i 24 wniosków wstępnych dot. demokracji lokalnej do II etapu konkursu grantowego Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

Załączamy listę rankingową* wniosków wstępnych, które podlegały ocenie merytorycznej przez Komisje Grantowe (odrębne w każdej ścieżce konkursowej).

– ścieżka „niezależne media”.

– ścieżka „demokracja lokalna”

Organizacje zaproszone do składania wniosków pełnych zostaną poinformowane indywidualnie o kodach dostępu do generatora wniosków.

Termin składania wniosków pełnych: do 6 listopada 2014 r. godz. 13.00.

* Po zakończeniu konkursu wszystkie hiperłącza zostały automatycznie wyłączone.

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest programem Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanym przez rząd Kanady i Polski (w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP).

 

Skip to content