Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Działania Fundacji w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r.

Działania Fundacji w Planie współpracy rozwojowej w 2015 r.

Zgodnie z opublikowanym dziś Planem współpracy rozwojowej 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP powierzy Fundacji Solidarności Międzynarodowej realizację przedsięwzięć wspierających procesy demokratyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji demokratycznych młodych środowisk opiniotwórczych, wsparcia niezależnych mediów, wspierania liderów przemian społecznopolitycznych i działalności organizacji obywatelskich. Głównymi obszarami działań będą kraje PW. Ponadto, nasza Fundacja będzie kolejny rok wspierać MSZ RP w organizacji misji wyborczych, tym razem wyborów prezydenckich na Białorusi.

Oznacza to, że w 2015 roku za pośrednictwem naszej Fundacji sfinansowane zostaną m.in.:

– projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w ramach programu „Wsparcie Demokracji 2015”; w ramach programu przeprowadzony zostanie m.in. konkurs grantowy na projekty kierowane do wybranych krajów PW (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia) i nieobjęte priorytetami konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2015”;

– projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji na rzecz Ukrainy;

– projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Ukrainie w obszarach tematycznych wskazanych przez Mustafę Dżemilewa, laureata Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy w 2014 r.

Dodatkowo w ramach działań własnych Fundacji sfinansowane zostaną m.in.:

Centrum Informacyjne dla władz lokalnych w Mołdawii;
polsko-duński projekt dla białoruskich dziennikarzy;
organizacja misji obserwacyjnych wyborów.

Więcej: http://www.polskapomoc.gov.pl/Plan,wspolpracy,rozwojowej,w,2015,r.,zaakceptowany,2051.html

Skip to content