Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wizyta przedstawicieli ukraińskich organizacji studenckich w Lublinie

Wizyta przedstawicieli ukraińskich organizacji studenckich w Lublinie

W ramach projektu „Młodzieżowa Strategia Rozwoju Obwodów Wschodniej Ukrainy” grupa młodzieży z Charkowa, Dniepropietrowska i Połtawy odwiedzała polskie organizacje pozarządowe, które powstały dzięki studenckiej aktywności, instytucje badawczo-rozwojowe, spotkała się ze środowiskami akademickimi uczelni publicznych i prywatnych (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji), władzami uczelni, kołami naukowymi i samorządami studenckimi. Ponadto w programie przewidziano spotkania z przedstawicielami administracji i biznesu, którzy swoją karierę rozpoczynali od działalności studenckiej.

Spotkania pomogły uczestnikom zrozumieć znaczenie zaangażowania osób młodych, które może w przyszłości przekładać się na działalność na rzecz środowisk lokalnych oraz nawiązać kontakty z polskimi organizacjami studenckimi.

Podczas wcześniejszych działań w Połtawie przeprowadzano warsztaty oraz coaching organizacyjny dla 60 przedstawicieli organizacji studenckich i rad młodzieżowych z obwodów wschodniej Ukrainy. W trakcie zajęć rozpoczęto pracę nad  Młodzieżową Strategią Rozwoju Obwodu, która stanowić będzie substrategię do głównej strategii rozwoju obwodu. Efektem projektu będą 3 substrategie młodzieżowe, dla regionu połtawskiego, charkowskiego i dniepropietrowskiego.

Projekt Fundacji Inicjatyw Menadżerskich realizowany jest w ramach programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wsparcia finansowego udzieliła również Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności za pośrednictwem programu Study Tours to Poland.

Skip to content