Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Obserwatorzy długoterminowi wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Obserwatorzy długoterminowi wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji Solidarności Międzynarodowej zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Z 16 poprawnie zarejestrowanych wniosków do udziału w misji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

1. Grzegorz Lewocki

2. Justyna Kucuk

3. Zbigniew Cierpiński

Utworzono też listę rezerwową, na której kolejność jest decydująca w przypadku rezygnacji kandydata z listy głównej:

1. Karolina Sitek

2. Krzysztof Kolanowski

3. Cezary Szczepaniuk

4. Artur Grossman

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swoje aplikacje!

Informujemy, że do 13 października trwa nabór na obserwatorów krótkoterminowych. Planowane ogłoszenie wyników nastąpi po 18 października.

 

Więcej inormacji na temat misji obserwacyjnej w Mołdawii, znajdą Państwo na stronie: http://wybory.e-solidarityfund.pl/

 

 

Skip to content