Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Rekrutacja obserwatorów na wybory parlamentarne w Ukrainie

Rekrutacja obserwatorów na wybory parlamentarne w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając na zlecenie i w porozumieniu z MSZ RP, ogłasza nabór na obserwatorów przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Ukrainie 26 października 2014 r. w ramach polskiej kwoty w misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. W procesie rekrutacyjnym przewidujemy wyłonienie kilku obserwatorów długoterminowych oraz kilkudziesięciu obserwatorów krótkoterminowych.

Obserwatorzy długoterminowi spędzą w kraju obserwacji około sześciu tygodni, monitorując przebieg kampanii wyborczej i przygotowując pobyt obserwatorów krótkoterminowych, którzy przyjadą na Ukrainę około tygodnia przed dniem głosowania. Dokładne terminy wyjazdów oraz liczebność polskiej kwoty zostaną podane w terminie późniejszym.

Wymagania:

  • znajomość jęz. angielskiego oraz ukraińskiego i/lub rosyjskiego,
  • znajomość sytuacji politycznej w kraju obserwacji wyborów,
  • szeroko rozumiane doświadczenia zawodowe/naukowe w kontaktach z Ukrainą
  • obywatelstwo polskie.

Preferowane będą osoby mające doświadczenie obserwacji wyborów w ramach misji ODIHR/OBWE lub innych, nie jest to jednak warunkiem.

Ważne: kandydatki/kandydaci nie mogą posiadać obywatelstwa ukraińskiego.

Kandydatki/kandydaci muszą posiadać rachunek złotówkowy.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej pokrywa koszty: dojazdu obserwatorów na miejsce, diet i transportu lokalnego wg standardów OBWE/ODIHR. Nie jest przewidziane żadne dodatkowe wynagrodzenie dla obserwatorów.

Rozpatrywane będą tylko aplikacje zarejestrowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie:

https://formularze2014.solidarityfund.pl/

  • dla obserwacji długoterminowej najpóźniej do 3 września 2014 r. do godziny 12.00
  • dla obserwacji krótkoterminowej najpóźniej do 15 września 2014 r. do godziny 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

obserwacjeua@solidarityfund.pl

tel. +48 506382403

Więcej informacji na temat obserwacji wyborów znajdą Państwo na naszym blogu: http://wybory.e-solidarityfund.pl/

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur!

http://wybory.e-solidarityfund.pl/

Skip to content