Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Spotkania informacyjne dot. konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”

Spotkania informacyjne dot. konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”

Fundacja Solidarności Międzynarodowej zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego „Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji”, które odbędą się w dniach 7 sierpnia 2014 r. (czwartek) w godzinach popołudniowych oraz 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) w godzinach popołudniowych w siedzibie Fundacji w Warszawie przy ul. Bagateli 10. Dokładne miejsce i godziny w/w spotkań zostaną przesłane przez Fundację wraz z informacją o zarejestrowaniu zgłoszenia.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie zgłoszeń (przynajmniej dwa dni przed planowaną datą spotkania) na adres e-mailowy: pkwd@solidarityfund.pl W tytule wiadomości prosimy wpisać „spotkanie 7 sierpnia”lub „spotkanie 19 sierpnia”.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon kontaktowy.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń rejestracja na spotkanie w danym terminie może zostać zamknięta, istnieje również możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu spotkania.

Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach, podajemy numer infolinii

+48 22 290 66 22 wew. 33

Infolinia działa w dni robocze w godz. 10.00-14.00

Serdecznie zapraszamy

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji jest współfinansowany w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Skip to content