Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tadżykistan > Szkolenie dla organizacji pozarządowych w Tadżykistanie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w Tadżykistanie

W okresie tegorocznego Ramadanu, przy temperaturze sięgającej 48° C,  konsultanci i trenerzy Fundacji Inicjatyw Menadżerskjich przeprowadzili w Tadżykistanie warsztaty oraz coaching organizacyjny dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Warsztaty dotyczyły potencjalnych obszarów i form współpracy międzysektorowej, partycypacji społecznej oraz standardów obsługi klienta w administracji publicznej (rola organizacji pozarządowych w tworzeniu modelu administracji proklienckiej)

FIM szkolenie 1

Druga część warsztatów dotyczyła zarządzania organizacją i planowania strategicznego.

Równolegle odbywał się coaching organizacyjny dla tadżyckich NGO’s w ramach którego zdefiniowano główne problemy wewnętrzne organizacji oraz plany działań i metody/narzędzia pracy.ruga część warsztatów dotyczyła zarządzania organizacją i planowania strategicznego.

W zajęciach uczestniczyli pracownicy i karda kierownicza liderskiej organizacji ASTI – Stowarzyszenia Naukowej i Technicznej Inteligencji Tadżykistanu (która w przyszłości będzie pełnić rolę ośrodka rozwoju organizacji pozarządowych) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z okręgu sogdyjskiego.

Już w lipcu będziemy gościć w Polsce pierwszą grupę przedstawicieli tadżyckich organizacji w ramach wizyty studyjnej.

Warsztaty i coaching  odbyły się w ramach projektu „Rozwój organizacji pozarządowych w Tadżykistanie i sprawna administracja lokalna drogami do społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content