Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu- okrągłe stoły

Wyzwania po Euromajdanie – sektor społeczny w działaniu- okrągłe stoły

Kolejnym działaniem w projekcie „Wyzwania po Euromajdanie-sektor społeczny w działaniu”, realizowanym przez Fundację Edukacji dla Demokracji wspólnie z Towarystwem Łewa i innymi ukraińskimi partnerami, jest przeprowadzenie we wszystkich obwodach Ukrainy „okrągłych stołów”.

W ciągu ostatnich trudnych miesięcy społeczni aktywiści, zaangażowani w wydarzenia na Majdanie nie zawsze mieli czas, możliwość, aby spotkać się, skoordynować działania, wspólnie pomyśleć co dalej. Teraz przyszedł czas, aby zebrać lokalne środowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, często lokalnej inteligencji, przedstawicieli wolnych zawodów, przedstawicieli szkolnictwa, często władz lokalnych i zastanowić się wspólnie gdzie jesteśmy, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy u nas w obwodzie, w naszych rejonach. Okrągłe stoły organizują nasi partnerzy – lokalne organizacje pozarządowe. To oni zapraszają uczestników okrągłych stołów, formują program, zapraszają moderatorów i ekspertów.

„Okrągły stół” w każdym z obwodów wygląda inaczej – w Czerkasach był robiony w partnerstwie z przedstawicielami niezależnej prasy, w Czerniowcach wspólnie z lokalną władzą zainteresowaną rozwiązaniem najbardziej palących lokalnych problemów. Za każdym razie lokalni organizatorzy próbują włączać do tej dyskusji młodych ludzi, którzy po pozytywnym doświadczeniu Majdanu wrócili do swoich domów i chcą się angażować, aby zmieniać sytuację także lokalnie. „Okrągłe stoły” odbywały się i odbywają na terenie całej Ukrainy, niestety musieliśmy póki co zawiesić ich organizację w obwodzie Ługańskim i donieckim. My i nasi partnerzy ciągle wierzy, że uda się je przeprowadzić we wrześniu. Kolejnym krokiem realizowanym lokalnie są drugie części okrągłych stołów, czyli opracowywanie lokalnych strategii działań na podstawie potrzeb i problemów zdefiniowanych na pierwszym posiedzeniu. Już niebawem będziemy informować co w trakcie nich zostało wypracowane.

Martyna Michalik

Koordynatorka projektu

Skip to content