Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Ukraina > Grupy warsztatowe poznawały metody pracy z młodzieżą na Ukrainie

Grupy warsztatowe poznawały metody pracy z młodzieżą na Ukrainie

zd-2DW

Prawie trzy tygodnie, od 4 do 22 czerwca, trwały zorganizowane przez Fundację Dobra Wola warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą na Ukrainie. Warsztaty prowadzone były w Tarnopolu i Kijowie (czyli w miastach, w których działają organizacje partnerskie: Obwodowa organizacja obywatelska „Partnerstwo” oraz Szkoła Równych Możliwości), z udziałem doświadczonych trenerek i trenerów, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Zajęcia poprzedzone były miesięcznym szkoleniem on-line dla około stu osób, przygotowanym przez polskie trenerki. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim, prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, działalnością trzeciego sektora, teatrem społecznym i historią mówioną.

Seria 9-dniowych spotkań rozpoczęła się zajęciami prowadzonymi w Tarnopolu. Dwie kilkunastoosobowe grupy warsztatowe poznawały metody pracy z młodzieżą: teatr społeczny i historia mówiona. Obie grupy dokumentowały swoje działania za pomocą narzędzi medialnych i teraz trwają prace nad krótkimi filmami, które pokażą efekty ich pracy warsztatowej. Ponadto w ramach zajęć z historii mówionej zebranych zostało 13 wywiadów ze starszymi kobietami na temat okresu stalinowskiego na Ukrainie Zachodniej, które wzbogacą archiwum kobiecych opowieści pozyskanych przez partnerów w poprzednim projekcie, przebiegającym w Busku koło Lwowa w 2012 r.

W Kijowie również zajęcia odbywały się w dwóch równoległych kilkunastoosobowych grupach: teatralnej i monitoringu antydyskryminacyjnego. Uczestnicy grupy teatralnej w praktyczny sposób poznawali dwie różne metody teatru społecznego. Efektem ich działań były dwie etiudy teatralne, w całości stworzone przez uczestników i pokazane publicznie w sali teatralnej przy ul. Chreszczatik 44. Grupa zajmująca się monitoringiem antydyskryminacyjnym przeszła gruntowne szkolenie z metod prowadzenia monitoringu oraz zapoznała się z zagadnieniami polityki równościowej w innych krajach, szczególnie zaś z polskimi doświadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Przykłady realizowanych przez polskie organizacje projektów monitoringowych pomogą w wytyczeniu kierunków działań w tym zakresie na Ukrainie. Uczestnicy z każdej grupy zadeklarowali przeprowadzenie własnych miniprojektów, które będą realizować do końca września.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z programów: „Wsparcie Demokracji 2014” oraz programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA.

Alina Doboszewska

Koordynatorka Projektu

Skip to content