Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Szkolenie dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich w Mołdawii.

Szkolenie dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich w Mołdawii.

W dniach 24 i 25 maja 2014 r. w Bălţi w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” trenerzy fundacji TERRA HUMANA przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, którzy będą się opiekowali i animowali Szkolne Kluby Europejskie (SKE) w swoich szkołach.

W ramach warsztatów zaprezentowano idee oraz sposoby działania klubów europejskich w Polsce i poza jej granicami, dobre praktyki w tworzeniu i działaniu przykładowych klubów w Polsce, omówiono sposoby indywidualnej motywacji nauczyciela do pracy w SKE oraz sposoby motywacji uczniów do pracy w SKE, podstawy promocji i tworzenia wizerunku SKE w środowisku lokalnym oraz sposoby współpracy z władzami lokalnymi w aspekcie wsparcia SKE. Ważnym elementem było warsztatowe wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), dzięki któremu nauczyciele w sposób profesjonalny podejmą się współtworzenia i współkierowania projektami tworzonymi przez członków SKE. Dla uczestników przygotowane zostały materiały szkoleniowe, w tym „Praktyczny Poradnik Opiekuna Szkolnych Klubów Europejskich”.

Uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania wobec realizacji projektu w ich szkołach, pomysły na rozwijanie działalności SKE oraz promocję wartości europejskich we własnym środowisku. Podkreślano aktualność tematyki projektu oraz chęć zaangażowania się w projekt innych szkół, które nie zostały wybrane do udziału.

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG „Moştenitorii” z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. W ramach projektu zostanie utworzone sześć Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich w sześciu rejonach Mołdawii – Dondușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rîșcani i Ungheni.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Skip to content