Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mjanma/Birma > Fundacja Inna Przestrzeń wraca do Birmy

Fundacja Inna Przestrzeń wraca do Birmy

Realizowany w tym roku przez Fundację Inna Przestrzeń (FIP) projekt „Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2014” jest kontynuacją projektów prowadzonych w latach 2012-2013.

W ramach tegorocznego projektu przewidziano serię działań opartych o stworzoną wcześniej sieć kontaktów na birmańskiej prowincji. Jedynym z nich będzie wsparcie przez FIP dwóch Lokalnych Komitetów Obywatelskich (LKO) w stanie Szan, które przeprowadzą cykl 40 warsztatów w najuboższych wsiach regionu. LKO przeprowadzą ponadto badania dotyczące problemów i potrzeb lokalnego społeczeństwa i stworzą Mapę Lokalnych Potrzeb. W oparciu o „Mapę” LKO wspólnie z uczestnikami swoich warsztatów zaprojektują i przeprowadzą co najmniej dwie Lokalne Inicjatywy Obywatelskie w przestrzeni publicznej w sferach edukacji wyborczej, kultury i dziedzictwa narodowego/etnicznego, sportu, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i turystyki.

Działanie Świadomość prawna dla kobiet zakłada przeprowadzenie przez jednego z partnerów FIP, organizację Justice for Women, cyklu spotkań edukacyjnych skierowanych do kobiet pracujących w 4 ośrodkach przemysłowych wokół Rangunu, zwiększających świadomość prawną kobiet narażonych na przemoc i wyzysk społeczny.

W 2015 roku w Birmie/Mjanmie mają odbyć się pierwsze wolne wybory. Włączając się do obchodów 25-lecia przełomowych wyborów w Polsce, polskie organizacje działające w tym kraju planują wspólną organizację serii wydarzeń upamiętniających rok 1989 i mających na celu podzielenie się doświadczeniami transformacji. Wydarzenia (m.in. wystawy zdjęć i plakatów wyborczych, pokazy filmu dokumentalnego przygotowywanego specjalnie na tą okazję oraz konkurs na plakat wyborczy) przygotowane zostaną wspólnie przez Fundację Inna Przestrzeń, Instytut Lecha Wałęsy oraz Fundację Kultury Świata.

W ramach przygotowań do przewidzianych w projekcie „Razem dla Birmy: Edukacja Obywatelska 2014” działań, zespół FIM (koordynatorka Aleksandra Kłosińska i specjalistka ds. merytoryki Martyna Gacek) spotkał się w kwietniu w Birmie z liderami organizacji partnerskich: Justice Movement for Community (JMC) w Inlay Lake oraz Community Sustainable Development Center (CSDC) w Aung Ban. Celem spotkań było wspólne zaplanowanie implementacji warsztatów oraz inicjatyw Lokalnych Komitetów Obywatelskich w stanie Szan, a także przeszkolenie partnerów w dziedzinie podstaw komunikacji w projekcie i komunikacji międzykulturowej, poprawnej administracji środkami finansowymi, planowania oraz zasad realizacji przyszłych działań (lokalnych warsztatów, lokalnych inicjatyw obywatelskich oraz lokalnej mapy potrzeb).

Więcej o projekcie na stronie: http://projektbirma.wordpress.com/2014/04/15/projekt-birma-2014-kick-off/

283 square-birma liderzy tansformacji

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content