Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Szkolne Kluby Europejskie w Mołdawii

Szkolne Kluby Europejskie w Mołdawii

 

 

 

W marcu 2014 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację nowego projektu pod nazwą „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ONG „Moştenitorii” z Balti i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. W ramach projektu zostanie utworzone sześć Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich w sześciu rejonach Mołdawii – Donduşeni, Făleşti, Glodeni, Ungheni, Rîşcani i Drochia.

W ramach przygotowania do realizacji projektu, dla zachowania pełnej transparentności przedstawionej oferty, zaproszenie do udziału w projekcie skierowano, poprzez rejonowe wydziały oświaty, do wszystkich szkół w rejonach biorących w nim udział. Zaproszenie miało charakter ankiety i zostało przeprowadzone przez mołdawskiego partnera ONG Moştenitorii. Do udziału zgłosiło się 40 szkół, co znacznie przekroczyło nasze oczekiwania i świadczy o dużym zainteresowaniu udziałem w projekcie. Do udziału w projekcie ostatecznie wybrane zostały po trzy szkoły położone na terenie wiejskim i miejskim.

Podczas wizyty koordynacyjnej w Mołdawii w kwietniu 2014 r. odwiedziliśmy wszystkie szkoły wybrane przez partnerów do udziału w projekcie. Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół, przedstawicielami grona nauczycielskiego i uczniów. Mieliśmy okazję przedstawić zaplanowane działania projektowe i bliżej zapoznać się z pracą oraz sukcesami każdej ze szkół, co utwierdziło nas w przekonaniu o prawidłowym doborze uczestników projektu. Na skutek przeprowadzonych spotkań zweryfikowany został harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników.

 Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content