Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Tunezja > „Sprawiedliwość okresu transformacji w kontekście tunezyjskim” – wizyta studyjna w Warszawie

„Sprawiedliwość okresu transformacji w kontekście tunezyjskim” – wizyta studyjna w Warszawie

Zakończyła się wizyta studyjna w Warszawie przedstawicieli administracji publicznej oraz środowisk organizacji obywatelskich i mediów z Tunezji w ramach projektu Sprawiedliwość okresu transformacji w kontekście tunezyjskim. Została ona zorganizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz z tunezyjskim stowarzyszeniem Le Labo’ Démocratique i Ambasadą Polski w Tunisie. Wizyta była kontynuacją projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w 2013 r.

Pierwszą część wizyty stanowił program przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Profesor Andrzej Paczkowski, członek Rady IPN, przedstawił historię transformacji politycznej w Polsce, po której dr Krzysztof  Persak, Dyrektor Biura Prezesa IPN, opowiedział o polskim modelu rozliczeń z przeszłością, a wice dyrektor Biura Lustracyjnego IPN, dr Radosław Peterman, historię lustracji i obecny model lustracji w Polsce. Podczas wizyty w Archiwum IPN, uczestnicy wizyty mogli poznać techniki konserwacji dokumentów komunistycznej policji politycznej i zobaczyć zasób archiwalny IPN. Przedstawiono również projekt Archiwa Cyfrowe, który szczególnie zainteresował Tunezyjczyków, kiedy odkryli dokumenty z okresu, gdy Zin Al-Abidin Ben Ali pełnił funkcję ambasadora Tunezji w Polsce.

W Przystanku Historia IPN, grupa poznała metody edukacji historycznej i obywatelskiej, oraz szczegóły programów edukacyjnych „Opowiem Ci o wolnej Polsce” i „Śladami zbrodni”. Mieli też okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z uczniami klasy 6 pt.: „Lata 80-te PRL”. Ta część programu szczególnie zainteresowała tunezyjską grupę.

Druga część wizyty w Polsce poświęcona była działalności Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz prezentacji programu poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego. Grupa odwiedziła też Muzeum Powstania Warszawskiego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała spotkanie z adwokatem Mikołajem Pietrzakiem, Przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i adwokatem Pawłem Osikiem, z Kancelarii Pietrzak, Sidor i Wspólnicy, specjalistami w zakresie reprezentowania osób oskarżonych w postępowaniach lustracyjnych. Zwieńczeniem tej części programu była wizyta w Sądzie Apelacyjnym oraz spotkanie z sędzią, Zbigniewem Kapińskim, a także w Trybunale Konstytucyjnym i sędzią, Wojciech Hermelińskim. W trakcie wizyty studyjnej w Warszawie, grupa dziennikarzy wchodząca w skład delegacji, miała możliwość rozmowy z Bogusławem Chrabotą, redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej” oraz Jarosławem Kurskim, z-cą redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.

Podsumowanie wizyty, kierunki zaangażowania w projekty tunezyjskie Fundacji Solidarności Międzynarodowej, IPN, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także prezentacja projektów realizowanych przez polskie NGO w Tunezji, zostały przedstawione podczas otwartego spotkania zorganizowanego na zaproszenie Ambasadora Republiki Tunezyjskiej, Slima Bena Jaâfara. Ambasador Republiki Tunezyjskiej, Slim Ben Jaâfar podkreślił wagę rozwoju stosunków pomiędzy oba krajami i wyraził nadzieję, iż w przyszłości Tunezja będzie mogła być przykładem transformacji dla innych krajów regionu. Podczas spotkania przewodnicząca Le Labo’ Démocratique, Farah Hached, przedstawiła dorobek trzech lat pracy organizacji oraz pierwszy tom publikacji Obywatel i służby bezpieczeństwa, zatytułowany Archiwa dyktatury  – pomiędzy sprawiedliwością okresu przejściowego, a bezpieczeństwem.

W trakcie wizyty studyjnej w Warszawie grupa gościła również we Wspólnocie Demokracji.

Projekt współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content