Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” ponownie w Mołdawii

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” ponownie w Mołdawii

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” z Polski i Stowarzyszenie Civis z Mołdawii rozpoczęły realizację wspólnego projektu „SZTAFETA PL-MD Umacniamy demokrację”. Inicjatywa ma na celu przekazanie partnerom mołdawskim doświadczeń polskich w zakresie oddolnej współpracy dla rozwoju lokalnego oraz aktywizowania obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw trójsektorowych.

W ramach projektu eksperci polscy reprezentujący samorządy gmin: Blizanów i Rzgów oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu a także organizacje społeczne: Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” i Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska”, przeprowadzą w rejonie Orhei w Mołdawii cykl szkoleń i spotkań. Ramowy program szkoleń obejmuje tematykę dotyczącą m.in. roli i zadań samorządów gminnych w Polsce, możliwości realizowania przez gminy zadań wspólnych, korzyści z tworzenia związków komunalnych, a także sposobów aktywizowania społeczności lokalnych na przykładach uniwersytetu III wieku, młodzieżowej rady gminy, programu stypendialnego i współpracy trójsektorowej.

Beneficjentami projektu są przedstawiciele społeczni oraz samorządy rejonu Orhei: gminy Mitoc, Malaesti, Braviceni, Causeni i starostwo Orhei. Wizyta studyjna zrealizowana zostanie w kwietniu 2014 r., zaś w drugiej fazie projektu we wrześniu Mołdawianie przyjadą do Polski z rewizytą. Także we wrześniu będzie miała miejsce wizyta polskich ekspertów związana z uruchomieniem w Mołdawii pierwszego programu stypendialnego, dla którego modelem jest Program „Mecenat” realizowany w Polsce przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” od 1998 r.

Projekt „SZTAFETA” jest kontynuacją działań podejmowanych w Mołdawii przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” od roku 2009 (więcej informacji na www Towarzystwa) i odpowiada na współczesne problemy społeczności mołdawskich, które goszczą polskich ekspertów.

Targi Tour Salon i seminaria 588

Seminarium „PL-MD Zbliżenia” zrealizowane w w październiku 2013 r. zaszczycił obecnością Ambasador Republiki Mołdawii Iurie Bodrug

Ambasador Republiki Mołdawii w Polsce, Pan Iurie Bodrug, w wywiadzie udzielonym koordynatorce projektu – Wiesławie Kowalskiej, powiedział między innymi: „Relacje na poziomie regionalnym i lokalnym pomiędzy naszymi krajami, między gminami i powiatami Mołdawii i Polski, uważam za bardzo ważne, a być może najważniejsze. Wielka polityka rodzi się w stolicach, wysokich gabinetach, a jej praktyczne realizacje odbywają się na poziomie gminnym i powiatowym. Doświadczenie, które ma Polska z czasu transformacji po ’89 roku, po słynnym Okrągłym Stole i Solidarności, które przyszło do nas jako forma walki z ówczesnym reżimem komunistycznym, jest dla nas bezcenne.”

Partnerzy mołdawscy zabiegają o podpisanie umów partnerskich z partnerami w Polsce i traktują możliwość spotkania z polskimi przedstawicielami samorządów jako szansę na bezpośrednie poznanie realiów działalności polskiego samorządu w warunkach postransformacyjnych, jak też jako szansę na podjęcie porozumień o współpracy wzajemnej.

Mołdawia to kraj szukający drogi do demokracji, dlatego kontakty z krajami Unii Europejskiej i zaangażowana współpraca w znacznym stopniu wspierają procesy demokratyczne w tym kraju, co jest w interesie zarówno Mołdawii, jak Polski i całej Europy.

                                                                                                                                                               civis        pol

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content