Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji

Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji

logo-SSG1

Ruszył nowy projekt Stowarzyszenia Solidarności Globalnej, w ramach którego Polacy podzielą się doświadczeniem pracy wolontarystycznej i uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.

Celem projektu „Pora na nas. Budowa sieci wolontariatu w Gruzji” jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji poprzez profesjonalizację działań organizacji pozarządowych i zwiększenie wiedzy liderów NGO z zakresu organizacji i zarządzania wolontariatem.

Projekt realizowany jest w czterech miejscowościach w Gruzji i zakłada powstanie w Tbilisi, Gori, Zugdidi i Kutaisi punktów konsultacyjnych dla wolontariuszy, przy których będą prowadzone programy wolontarystyczne. W projekcie biorą udział cztery partnerskie organizacje: CARITAS Gruzja z Tbilisi, Stowarzyszenie ATINATI z Zugdidi, Fund of Women Entrepreneurs z Kutaisi oraz Public Union Bridge of Friendship ‘Kartlosi’ z Gori.

Georgia-CIA WFB Map

 

W ramach projektu trenerzy związani z lubelskim Centrum Wolontariatu przeprowadzą szereg szkoleń przygotowujących młodych liderów do pracy z grupą, pozyskiwania, szkolenia i prowadzenia grup wolontariuszy działających na rzecz osób wykluczonych w ich lokalnym środowisku.

Platformą wymiany doświadczeń i konsultacji między uczestnikami projektu będą spotkania „Okrągłego Stołu”, z udziałem przedstawicieli NGO, lokalnych instytucji oraz gruzińskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu.

Podniesieniu kompetencji grupy gruzińskich liderów posłużą ponadto wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych w Polsce. Dodatkowo zostanie przygotowana publikacja, w której zebrane zostaną polskie doświadczenia pracy z wolontariuszami i zarządzania wolontariatem. Znajdą się w niej m.in. standardy funkcjonowania cieci Centrów Wolontariatu w Polsce, fragment Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej wolontariatu, tłumaczenia dokumentów regulujących współpracę miedzy wolontariuszem a organizacją oraz podstawowe materiały szkoleniowe i dobre praktyki.

W ramach projektu powstanie też strona internetowa (www.volunteernet.eu) dokumentująca przebieg działań projektowych i zawierająca materiały przydatne w pracy z wolontariuszami.

 DSC04657

 Zdjęcie ze spotkania roboczego w siedzibie jednego z gruzińskich partnerów  –  Fund of Women Entrepreneurs z Kutaisi

 Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skip to content