Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Gruzja > Uruchomiliśmy nowy cykl szkoleniowy

Uruchomiliśmy nowy cykl szkoleniowy

Szkoleniami poświęconymi Azerbejdżanowi i Gruzji (27-28 marca) rozpoczęliśmy cykl spotkań przeznaczonych dla osób i środowisk realizujących zagraniczne projekty z zakresu współpracy rozwojowej. Ich celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej państw-beneficjentów (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Partnerstwa Wschodniego), a także zapoznanie z ich specyfiką oraz przedstawienie uwarunkowań (m.in. kulturowych i obyczajowych), które mogą mieć znaczenie dla działalności zainteresowanych podmiotów. Do współpracy w charakterze wykładowców zaprosiliśmy uznanych ekspertów, a także osoby związane z danym krajem pracą zawodową (m.in. byłych i obecnych dyplomatów).

Szkolenie na temat Azerbejdżanu poprowadzili: Aleksandra Jarosiewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich i Daniel Sękiewicz, do niedawna dyplomata z Ambasady RP w Baku. Szkolenie na temat Gruzji – Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich i Lech Kończak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Cykl będzie kontynuowany. Informacje o kolejnych szkoleniach zamieścimy na naszej stronie domowej oraz profilu facebookowym.

Zachęcamy do korzystania z materiałów dotyczących projektów realizowanych w Gruzji, publikowanych przez Deparatment Współpracy Rozwojowej MSZ:

http://www.polskapomoc.gov.pl/files/2010%20!/Geo%20Pol%20Dev%20Coop%202009.pdf

http://www.polskapomoc.gov.pl/files/dokumenty_publikacje/PUBLIKACJE_2011/georgian-polish_dev_cooperation_2010.pdf

Skip to content