Aktualności

Fundacja Solidarności Międzynarodowej > Aktualności > Mołdawia > Konferencja CIWL i ADR CENTRU w Kiszyniowie

Konferencja CIWL i ADR CENTRU w Kiszyniowie

20 marca w Kiszyniowie Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych oraz mołdawska Agencja Rozwoju Regionalnego ADR CENTRU zorganizowały konferencję, której celem było podsumowanie dotychczasowej działalności Centrum oraz przedstawienie planowanego programu małych grantów.

     

W konferencji wzięło udział 120 osób z różnych regionów Mołdawii, w tym Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Marcel Raducan, Ambasador RP w Mołdawii – J.E Artur Michalski oraz przedstawicielka USAID – Stella Leuca. Ponadto przybyli beneficjenci dwóch projektów polsko-mołdawskich i jednego projektu wielostronnego, którym w pierwszej połowie 2013 r. udało się przy pomocy Centrum znaleźć partnerów. Projekty te nie tylko uzyskały dofinansowanie, lecz również okazały się sukcesem i wytworzyły trwałe więzi współpracy.

Minister Raducan podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie konferencji jako możliwości wymiany doświadczeń związanych z rozwojem współpracy międzyregionalnej. Minister uhonorował dyrektora CIWL Krzysztofa Kolanowskiego dyplomem za wsparcie lokalnych samorządów w ramach działalności Centrum.

W czasie konferencji przestawiono także dotychczasową działalność CIWL, zaprezentowano przykłady międzynarodowych projektów, finansowanych z małych grantów oraz omówiono zasady uczestnictwa w planowanym konkursie grantowym.

Drugą część konferencji były warsztaty. Uczestnicy wybrali jedną z czterech grup tematycznych (każda grupa omawiała jeden z możliwych priorytetów konkursu). Przedstawiciele władz lokalnych i NGO’s wypracowali ideą projektu w danej dziedzinie, a najlepsze pomysły zaprezentowano wszystkim uczestnikom konferencji.

  

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie CIWL: http://www.centruinfo.org/en/news-2/398-the-icla-conference-small-grant-opportunities-for-local-public-authorities-in-moldova

Konferencja zamyka pierwszy projekt USAID, w ramach którego pozyskano połowę środków na dotychczasową działalność Centrum. Pozostała część budżetu Centrum została sfinansowana przez MSZ RP w ramach programu „Wsparcie Demokracji”.

        

Skip to content